Treningsagift for de som kun skal være med å trene, ikke spille kamper
Medlem
Foresatt 1
Foresatt 2
Felt merket med rød strek er obligatorisk og må fylles ut.