Dette er kun medlemskap i klubben, ikke noe trenginsavgift
Medlem
Foresatt 1
Foresatt 2
Felt merket med rød strek er obligatorisk og må fylles ut.